Reklamacje i zwrotyReklamacja produktu

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1.Część Produktów oferowanych przez Sklep posiada gwarancję producenta, który jest odpowiedzialny  wobec Klienta z tytułu gwarancji udzielonej na okres 24 miesięcy.
1.2. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT).

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: halo@sztukateria.online lub pisemnie na adres: Mysłaków 13, 58-124 Mysłaków.
2.3 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4 Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Mysłaków 13, 58-124 Mysłaków.
2.5 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
2.6 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.7 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl